Lịch chiếu phim tại Megastar Biên Hoà - Siêu thị Co-Op Mart PDF. In Email
Lịch chiếu phim
Thứ tư, 24 Tháng 11 2010 11:53

Ngày Giá vé
Từ Thứ hai đến Chủ nhật Trước 15g30 giá vé: 40.000VND/1VÉ
Sau15g30 giá vé: 45.000VND/1 VÉ
Thứ tư (cả ngày) 40.000/vé
Ngày lễ 50.000/vé

Lịch chiếu phim tại Megastar Biên Hoà - Siêu thị Co-Op Mart

(Click lên tên phi để xem Trailer)

Phim: Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30
14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
20:30 21:30
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30
14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
20:30 21:30

Phim: 3D Avatar
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
10:05 15:25 20:45
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
10:05 15:25 20:45
Chủ Nhật, 28 Tháng 11, 2010
10:05 15:25 20:45
Phim: 3D MEGAMIND
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
13:20 18:35
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
8:00 13:20 18:35
Chủ Nhật, 28 Tháng 11, 2010
8:00 13:20 18:35
Phim: Canh Dong Bat Tan
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
9:15 11:35 13:55 16:15 18:35 20:55
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
9:15 11:35 13:55 16:15 18:35 20:55
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
9:15 14:05 19:00
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
9:15 14:05 19:00
Phim: Detective D
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
10:40 13:10 15:40 18:10 20:40
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
10:40 13:10 15:40

Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
10:40 13:10 15:40
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
10:40 13:10 15:40
Phim: Khat Vong Thang Long
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
9:45 12:05 18:45
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
9:45 12:05 18:45
Phim: Life As We Know It
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
9:00 11:25 13:45 16:10 18:30 20:50
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
9:00 11:25 13:45 16:10 18:30 20:50
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
11:45 16:15 20:40
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
11:45 16:15 20:40
Phim: MEGAMIND
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
8:30 14:25 16:30 21:05
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
8:30 14:25 16:30 21:05
Phim: RED
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
10:30 13:00 15:30 18:00 20:25
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
10:30 13:00 15:30
Phim: Reign of Assassins
Thứ Tư, 24 Tháng 11, 2010
8:40 11:05 13:30 15:55 18:20 20:45
Thứ Năm, 25 Tháng 11, 2010
8:40 11:05 13:30 15:55 18:20 20:45
Phim: Skyline
Thứ Sáu, 26 Tháng 11, 2010
9:45 14:15 18:40
Thứ Bảy, 27 Tháng 11, 2010
9:45 14:15 18:40


Tin mới hơn:

 

Sim Đẹp Đồng Nai

Công ty Sim Đẹp Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hoà

Quảng Cáo 1

 

Phim tâm lý

Không thuốc lá

Nhạc Phật Giáo


Khách Đang Online

Hiện có 28 khách Trực tuyến